Milrem

Läti Julgeoleku- ja Kaitsetööstuste Liit koostöös Läti kaitseministeeriumi ja Läti kaitseväega korraldas 14.märtsil Riias kaitsetööstuse alase konverentsi „Industry Day 2019“. Konverents keskendus strateegilise partnerluse arendamisele kaitsesektoris, teaduses ja tööstuses.

Debatti peeti Läti tööstuse ja teaduse rolli üle tervikliku riigikaitsesüsteemi kujundamisel, milles on strateegilised partnerlused väga olulised. Teise teemana käsitleti piiriülese koostöö tavasid ja selle edasise arenemise võimalusi, pidades silmas mitte ainult kasvavat koostööd NATO-ga, vaid ka aktiivset Euroopa kaitsepoliitika ja rahastamisvahendite kiiret arengut.

Milrem Latvia oli üheks ürituse peatoetajaks ja meid esindas konverentsil Milrem Latvia tegevjuht Uģis Romanovs, keda pärjati ka kaitsetööstusauhinnaga haridus-ja teadusvaldkonnas.

Pildil värske Läti Julgeoleku- ja Kaitsetööstuste Föderatsiooni nõukogu esimees Kristiāns Brēdermanis (vasakul) ja Milrem Latvia juht Ugis Romanovs.
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Federation of Security and Defence Industries of Latvia, Latvian Ministry of Defence and Latvian Armed Forces held a defence industry conference „Industry Day 2019“. The main focus of the conference was on developing a strategic partnership among defence sector, science and industry.

First important debate was about the role of industry and science in shaping a comprehensive Latvian defence system where strategic partnerships has a very significant role. The second discussion focused on cross-border cooperation practices and its future extension, taking into account not only the growing intensity of cooperation within NATO, but also the development of active European defence policy and financial instruments.

Milrem Latvia was one of the main sponsors of Industry Day 2019. Our representative at the conference was Managing Director of Milrem Latvia Uģis Romanovs, who received the ‘’Defence Industry Award in Education and Science’’ from Latvian Security and Defence Cluster.

On the picture: newly elected Chairman of the Council of the FSDI of Latvia Mr Kristiāns Brēdermanis (on the left) and Managing Director of Milrem Latvia Uģis Romanovs.