Milrem

  1. aastast alates hooldab ja remondib Milrem LCM Eesti Kaitseväe rivitehnikat, sealhulgas järgmisi sõidukeid: Mercedes-Benz, DAF, MAN, BV206, Kögel, KRAZ ja Alvis Mamba.

Lepingu kestvus on seitse aastat ning maht üle 600 sõiduki. Enamik rivitehnikat hooldatakse Milrem LCMi Võru töökojas, kus tehakse järgmisi töid:

  • sõidukipargi haldus
  • ennetav hooldus
  • hooldusremont
  • varuosade tarne ning vajaduse korral reprodutseerimine
  • kere-, keevitus- ja värvitööd

Milrem LCM pakub lisaks kõiki teenuseid, mis on vajalikud sõidukite elutsükli efektiivseks kasutamiseks, alustades sõidukite soetamisest ja lõpetades nende utiliseerimisega.