Ettevõttest

Milrem on AS SEBE 2013. aastal loodud tütarettevõte, mille missiooniks on olla usaldusväärne partner kaitse- ja julgeolekusektoris, pakkudes rasketehnika tervet elutsüklit haldavaid teenuseid ning kliendikeskset tootearendust.

Alates 2014. aastast osutab ettevõte teenuseid Eesti Kaitseväele, remontides ja hooldades soomukeid XA-180 ja XA-188 ning erinevat rivitehnikat, alustades MB G-klassist ning lõpetades Mercedes-Benz Actros 4150 puksiiriga. 

Milremil on arendamisel militaarrakenduseks mõeldud mobiilne juhtimispunkt ning mehitamata roomiksõiduk.

Remonditöid ja arendusprojekte teostatakse Tallinna ja Võru töökodades.

 

Koostööpartnerid:

XA-180 ja XA-188 soomukite elutsükli halduse hanke raames toimub sisutihe koostöö Eesti Kaitseväega.
Milrem on BAE Systems Hägglundsi koostööpartner Eestis. Ettevõtete vahel sõlmitud memorandum näeb ette kaitsetehnikaga seotud oskusteabe jagamist.
Milremi ning Tallinna Tehnikaülikooli vaheline leping näeb ette koostööd teadus- ja arendustegevuses, õppetöös ning avalike suhete valdkonnas.
Tallinna Tehnikakõrgkooliga vahetatakse ja jagatakse informatsiooni, mis aitab kaasa autotehnika, mehhatroonika ja mehaanika valdkondade arengule Eestis.
Milrem on aktiivne Eesti Kaitsetööstusliidu liige. 
Koostöö Soome ettevõttega Patria seisneb varuosade hankes